Volgende voorwaarden zijn van toepassing tussen Lieselot Engelen en de klant. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

Algemeen
- Vervoersonkosten worden niet aangerekend, tenzij de reportage plaats vindt buiten België;
- Toegangsgelden en/of parkeertickets worden betaald door de klant;
- Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking voor een bepaalde reportage op een bepaalde datum blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
- Het verzetten van reportages door de klant kan een prijsstijging tot gevolg hebben;
- Het is niet toegelaten om de bewerkte beelden van een eigen filter of bewerking te voorzien;
- Het opsturen van optionele extra’s (bedankingskaartjes, groot fotoalbum,...) wordt doorgerekend aan de klant. De werkelijke verzendingskost wordt aangerekend. Deze zijn niet inclusief de afgesproken formule;
- De fotograaf mag foto’s uit de reportage aanwenden ter promotie van haar beroepsactiviteiten tenzij anders aangegeven. Deze promotie mag in alle media en formaten gebruikt worden: internet, portfolio, fototentoonstellingen, folders, visitekaartjes, affiches,.. De fotograaf zal te allentijde bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden;
- Bij annulatie door de fotograaf omwille van ziekte, ongeval, sterfgeval of *overmacht zullen er door de fotograaf zo snel mogelijk enkele andere data voorzien worden of wordt er met de wederpartij tot een akkoord van vervanging gekomen. De fotograaf zal het voorschot terugvorderen, maar er zal geen sprake zijn van een schadevergoeding;
- De fotograaf is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van pakketen die met de post verzonden worden;

* Onder overmacht wordt o.a. begrepen; verlies van originele bestanden (door crash of diefstal), natuurrampen zoals storm en overstroming, oorlog, atmosferische storing, stopzetting of beperking levering nutsbedrijven, werkzaamheidsstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet-leveren van materialen door derden, stremming in verkeer (trein/lucht/water).

Huwelijksreportages
- Vervoersonkosten worden niet aangerekend, tenzij de reportage plaats vindt buiten België;
- Toegangsgelden en/of parkeertickets worden betaald door de klant;
- Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking voor een bepaalde reportage op een bepaalde datum blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
- Het verzetten van reportages door de klant kan een prijsstijging tot gevolg hebben;
- Het is niet toegelaten om de bewerkte beelden van een eigen filter of bewerking te voorzien;
- Het opsturen van optionele extra’s (bedankingskaartjes, groot fotoalbum,...) wordt doorgerekend aan de klant. De werkelijke verzendingskost wordt aangerekend. Deze zijn niet inclusief de afgesproken formule;
- De fotograaf mag foto’s uit de reportage aanwenden ter promotie van haar beroepsactiviteiten tenzij anders aangegeven. Deze promotie mag in alle media en formaten gebruikt worden: internet, portfolio, fototentoonstellingen, folders, visitekaartjes, affiches,.. De fotograaf zal te allentijde bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden;
- Pakketten voor huwelijksreportages bestaan uit aaneensluitende uren. Het pakket kan niet opgesplitst worden met tussenpauzes;
- De aflevering van beelden van een huwelijksreportage vindt plaats tussen de 4 à 12 weken na de huwelijksdatum;
- Tijdens het avondfeest op een huwelijk, indien van toepassing, wordt er voor de fotograaf ook eten voorzien;
- De fotograaf houdt alle beelden van huwelijksreportages bij tot één jaar na het huwelijk. Het is aangeraden zelf een aantal kopieën en/of back-ups te maken van het geleverde beeldmateriaal. Hierna zal enkel de afgeleverde selectie bijgehouden worden, alle andere foto’s niet;
- De boeking van een huwelijksreportage is definitief na het betalen van een voorschot op rekening BE80 9731 3651 2477. De klant ontvangt een voorschotfactuur. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking;
- Bij annulatie door de fotograaf omwille van ziekte, ongeval, sterfgeval of *overmacht zullen er door de fotograaf zo snel mogelijk enkele andere data voorzien worden of wordt er met de wederpartij tot een akkoord van vervanging gekomen. De fotograaf zal het voorschot terugvorderen, maar er zal geen sprake zijn van een schadevergoeding;

* Onder overmacht wordt o.a. begrepen; verlies van originele bestanden (door crash of diefstal), natuurrampen zoals storm en overstroming, oorlog, atmosferische storing, stopzetting of beperking levering nutsbedrijven, werkzaamheidsstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet-leveren van materialen door derden, stremming in verkeer (trein/lucht/water).

Algemene voorwaarden